تلفن :77998908 - 09125346814

طلق سینه سمیناری - B1
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 1700 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 34000 ریال

طلق سینه سمیناری - B2
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2100 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 42000 ریال

طلق سینه سمیناری - B3
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2400 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 48000 ریال

طلق سینه سمیناری - B4
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2900 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 58000 ریال

طلق سینه سمیناری - A1
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 1700
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 34000 ریال

طلق سینه سمیناری - A2
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2100 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 42000 ریال

طلق سینه سمیناری - A3
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2400 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 48000 ریال

بند طلق سینه
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 2800 ریال
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 280.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

بند طلق سینه کشی (یویویی)
تعداد در بسته 25 عدد
قیمت 1 عدد : 20000 ریال
قیمت 1 بسته (20 عدد) : 500.000 ریال

بند طلق سینه پهن
تعداد در بسته : 100 عدد
قیمت 1 عدد : 6000 ریال
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 600.000 ریال