تلفن :77998908 - 09125346814

طلق سینه سمیناری - B1
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2700 ریال

طلق سینه سمیناری - B2
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 3200 ریال

طلق سینه سمیناری - B3
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 3500 ریال

طلق سینه سمیناری - B4
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 4000 ریال

طلق سینه سمیناری - A1
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 2700

طلق سینه سمیناری - A2
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 3000 ریال

طلق سینه سمیناری - A3
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 3500 ریال

بند طلق سینه
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 4500 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

بند طلق سینه کشی (یویویی)
تعداد در بسته 25 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

بند طلق سینه پهن
تعداد در بسته : 100 عدد
قیمت 1 عدد : 9.000 ریال