تلفن :77998908 - 09125346814

زونکن پاپکو پلاستیکی
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

زونکن پاپکو گالیگور
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

زونکن پومر
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد: 119.500 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 1.195.000 ریال

زونکن کلاسیک
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 66000 ریال
قیمت 1 کارتن : 1.320.000 ریال

زونکن گالینگور و فانتزی تهران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 50.000 ریال

زونکن فانتزی ایرانی معمولی
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 38.000 ریال

زونکن فانتزی ایرانی معمولی A5
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت : 38.000 ریال

زونکن فانتزی ایرانی سه گوش (لب کج)
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

زونکن تهران سر کج (لب کج)
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 43.500

زونکن فانتزی معمولی دو طرف بسته
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

زونکن کاور دار آپادانا 7/5 سانت A4
تعداد در کارتن 10 عدد عدد
قیمت 1 عدد : 75000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد) :750.000 ریال

زونکن کاور دار آپادانا 4/5 سانت A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75000 ریال
قیمت 1 بسته : 900.000 ریال

کلاسور کاور دار آپادانا 2/5 سانت 2 حلقه
تعداد در کارتن 18 عدد
قیمت 1 عدد : 69000 ریال
قیمت 1 کارتن (18 عدد): 1.242.000 ریال

کلاسور کاور دار آپادانا 2/5 سانت 4 حلقه
تعداد در کارتن 18 عدد
قیمت 1 عدد : 75000 ریال
قیمت 1 کارتن (18 عدد): 1.350.000 ریال

کلاسور کاور دار آپادانا 4/5 سانت 2 حلقه
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) :900.000 ریال

کلاسور کاور دار آپادانا 4/5 سانت 4 حلقه
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 82500 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 990.000 ریال

کلاسور کاور دار آپادانا 7/5 سانت 2 حلقه
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 85000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد) : 850.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814