تلفن :77998908 - 09125346814

کاور نیکاور Nikavar - A4
تعداد در کارتن 30 بسته
قیمت 1 بسته : 85.000 ریال

کاور نیکاور Nikavar - A5
تعداد در کارتن 40 بسته
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

کاور نیکاور Nikavar - A3
تعداد در کارتن 12 بسته
قیمت 1 بسته: 185.000 ریال

کاور اسنو Snow - A4
تعداد در کارتن 30 بسته
قیمت 1 بسته : 80.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 25 بسته
قیمت 1 بسته : 135.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A3
تعداد در کارتن 10 بسته
قیمت 1 بسته : 285.000 ریال

کاور مکس MAX - A4
تعداد در کارتن 35 بسته
قیمت 1 بسته : 110.000 ریال

طلق ضخیم A4
تعداد در کارتن 20 بسته
قیمت 1 بسته: 280.000 ریال

طلق ضخیم A3
تعداد در کارتن 5 بسته
قیمت 1 بسته : 480.000

طلق پرس کارت
سایز : 60x90 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 85.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 70x90 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 95.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 70x100 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 100.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز :80x110 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 130.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز :90x120 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 150.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 95x125 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 165.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 156x216 mm A5
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 300.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 216x303 mm A4
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 600.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 303x465 mm A3
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 1.200.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 8x12
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 10x15
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 10x20
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 15x20
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 120.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 216x303
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 140.000 ریال

طلق پوشه
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 45.000 ریال

طلق صحافی 500 میکرون ضخیم
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 4500 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرماید .
77998908
09125346814