تلفن :77998908 - 09125346814

کاور نیکاور Nikavar - A4
تعداد در کارتن 30 بسته
قیمت 1 بسته : 44000 ریال
قیمت1کارتن(30 بسته): 1.320.000 ریال

کاور نیکاور Nikavar - A5
تعداد در کارتن 40 بسته
قیمت 1 عدد : 41000 ریال
قیمت1کارتن(40 بسته): 1.640.000 ریال

کاور نیکاور Nikavar - A3
تعداد در کارتن 12 بسته
قیمت 1 بسته: 125.000 ریال
قیمت1کارتن(12 بسته) : 1.500.000 ریال

کاور اسنو Snow - A4
تعداد در کارتن 30 بسته
قیمت 1 بسته : 39000 ریال
قیمت1کارتن(30 بسته) : 1.170.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 25 بسته
قیمت 1 بسته : 78000 ریال
قیمت1کارتن(25 بسته) : 1.950.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A3
تعداد در کارتن 10 بسته
قیمت 1 بسته : 200.000 ریال
قیمت1کارتن(10 بسته) : 2.000.000 ریال

کاور مکس MAX - A4
تعداد در کارتن 35 بسته
قیمت 1 بسته : 53000 ریال
قیمت1کارتن(35 بسته) : 1.855.000 ریال

طلق ضخیم A4
تعداد در کارتن 20 بسته
قیمت 1 بسته: 100.000 ریال
قیمت1کارتن(20 بسته) : 2.000.000 ریال

طلق ضخیم A3
تعداد در کارتن 5 بسته
قیمت 1 بسته : 220.000
قیمت1کارتن(5 بسته): 1.100.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 60x90 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 40000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 70x90 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 44000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 70x100 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 47000 ریال

طلق پرس کارت
سایز :80x110 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 50000 ریال

طلق پرس کارت
سایز :90x120 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 60000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 95x125 mm
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 65000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 156x216 mm A5
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 180.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 216x303 mm A4
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 270.000 ریال

طلق پرس کارت
سایز : 303x465 mm A3
150 میکرون - Mic
قیمت 1 بسته : 560.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 8x12
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 25000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 10x15
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 35000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 10x20
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 45000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 15x20
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

طلق عنوان (طلق کنفرانس)
سایز : 216x303
برای معرفی عنوان کارکنان در شرکت ها
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

طلق پوشه
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 27000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 270.000 ریال

طلق صحافی 500 میکرون ضخیم
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 3800 ریال
قیمت 1 بسته : 190.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرماید .
77998908
09125346814