تلفن :77998908 - 09125346814

کارتابل معمولی
جلد : یوف
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

کارتابل چرمی اعلاء
جلد : چرمی
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

کارتابل محرمانه 3 رمزدار
جلد : چرمی
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

کارتابل پومر
جلد : گالینگور
قیمت 1 عدد : 350.000 ریال

دیوایدر مقوایی
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 50000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 500.000 ریال

دیوایدر پیلاوران پلاستیکی - Pilavaran
دیوایدر 6 برگی سایز A4
قیمت 1 بسته : 12100 ریال
قیمت1 کارتن(100بسته):1.210.000 ریال

دیوایدر پیلاوران پلاستیکی - Pilavaran
دیوایدر 12 برگی سایز A4
قیمت 1 بسته : 22000 ریال
قیمت1کارتن(50 بسته) : 1.100.000 ریال

دیوایدر پیلاوران پلاستیکی - Pilavaran
دیوایدر 18 برگی سایز A4
قیمت 1 بسته : 32000 ریال
قیمت1کارتن(40 بسته): 1.280.000 ریال

دیوایدر پیلاوران پلاستیکی - Pilavaran
دیوایدر 31 برگی سایز A4
قیمت 1 بسته : 55600 ریال
قیمت1کارتن(24 بسته): 1.334.400 ریال

دیوایدر پلاستیکی خارجی
دیوایدر 12 برگی سایز A4
رنگ طوسی شماره دار
قیمت 1 بسته : 45000 ریال

دیوایدر پلاستیکی خارجی
دیوایدر 20 برگی سایز A4
رنگ طوسی شماره دار
قیمت 1 بسته : 55000 ریال

دیوایدر پلاستیکی خارجی
دیوایدر 31 برگی سایز A4
رنگ طوسی شماره دار
قیمت 1 بسته : 65000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814