تلفن :77998908 - 09125346814

زیر پایی متحرک
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 185.000 ریال

زیر پایی متحرک آذران 3000
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 285.000 ریال

زیر پایی متحرک آذران 1000
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 300.000 ریال

زیر پایی متحرک جهان
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 185.000 ریال

جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

میز مانیتور کشو دار مینی 801
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 390.000 ریال

میز مانیتور کشو دار 818
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 480.000 ریال

پایه کیس آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 350.000 ریال