تلفن :77998908 - 09125346814

زیر پایی متحرک
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 870.000 ریال

زیر پایی متحرک آذران 3000
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 230.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.380.000 ریال

زیر پایی متحرک آذران 1000
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 230.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.380.000 ریال

زیر پایی متحرک جهان
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 135.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 810.000 ریال

جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

میز مانیتور کشو دار مینی 801
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 340.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) :3.400.000 ریال

میز مانیتور کشو دار 818
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 420.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 2.520.000 ریال

پایه کیس آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 250.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.500.000 ریال