تلفن :77998908 - 09125346814

چسب پهن 5 سانت پیتون - Piton
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

چسب پهن 5 سانت مدیا - Media
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

چسب نواری پیتون - Piton
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

چسب نواری مترو - Metro
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

چسب کاغذی 2 سانت باریک (16 یارد)
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

چسب کاغذی 4 سانت پهن (16 یارد)
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 3.0000 ریال

چسب کاغدی 2 سانت باریک (25 یارد)
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

چسب کاغذی 4 سانت پهن (25 یارد)
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 40.000 ریال

چسب ماتیکی 8 گرم
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد :20.000 ریال

چسب ماتیکی 15 گرم
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

چسب ماتیکی 21 گرم
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

چسب ماتیکی 36 گرم
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

چسب 123 کوچک میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت : 85.000 ریال

چسب123 متوسط میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت 1 عدد : 120.000 ریال

چسب 123 بزرگ میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت 1 عدد : 180.000 ریال

چسب 2 طرفه فومی
سایز 2 سانت - 4 سانت
قیمت 2 سانت : 40.000 ریال
قیمت 4 سانت : 80.000 ریال

چسب 2 طرفه شیشه ای
سایز 2 سانت کم یارد و پر یارد
قیمت کم یارد : 55.000 ریال
قیمت پر یارد : 12.000 ریال

جسب رازی کوچک 30 سی سی
تعداد در کارتن 144 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

چسب رازی متوسط 50 سی سی
تعداد در کارتن 72 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

چسب رازی 100 سی سی
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

چسب حرارتی
چسب حرارتی 1 کیلویی
قیمت 1 بسته باریک : 400.000 ریال
قیمت 1 بسته بزرگ : 400.000 ریال

دستگاه تفنگی تایوانی
تعداد در جعبه 12 عدد
قیمت سایز کوچک : 230.000 ریال
قیمت سایز بزرگ : 330.000 ریال

دستگاه چسب کش
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 280.000 ریال

چسب قطره ای ژاپنی
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 7000 ریال

چسب قطره ای رازی
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814