تلفن :77998908 - 09125346814

چسب پهن 5 سانت پیتون - Piton
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

چسب پهن 5 سانت مدیا - Media
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

چسب نواری پیتون - Piton
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 5.000 ریال

چسب نواری مترو - Metro
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 5.000 ریال

چسب کاغذی 2 سانت باریک (16 یارد)
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 10.000 ریال

چسب کاغذی 4 سانت پهن (16 یارد)
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 2.0000 ریال

چسب کاغدی 2 سانت باریک (25 یارد)
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

چسب کاغذی 4 سانت پهن (25 یارد)
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

چسب ماتیکی 8 گرم
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد :10.000 ریال

چسب ماتیکی 15 گرم
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 18500 ریال

چسب ماتیکی 21 گرم
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

چسب ماتیکی 36 گرم
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

چسب 123 کوچک میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت : 60.000 ریال

چسب123 متوسط میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

چسب 123 بزرگ میتر اپل - mitre apel
ساخت کشور ترکیه
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

چسب 2 طرفه فومی
سایز 2 سانت - 4 سانت
قیمت 2 سانت : 20.000 ریال
قیمت 4 سانت : 40.000 ریال

چسب 2 طرفه شیشه ای
سایز 2 سانت کم یارد و پر یارد
قیمت کم یارد : 35000 ریال
قیمت پر یارد : 70000 ریال

جسب رازی کوچک 30 سی سی
تعداد در کارتن 144 عدد
قیمت 1 عدد : 5800 ریال
قیمت 1 کارتن (144 عدد) : 835.200 ریال

چسب رازی متوسط 50 سی سی
تعداد در کارتن 72 عدد
قیمت 1 عدد : 10500 ریال
قیمت 1 کارتن (72 عدد) : 734.400 ریال

چسب رازی 100 سی سی
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 19800 ریال
قیمت 1 کارتن (36 عدد) : 712.800 ریال

چسب حرارتی
چسب حرارتی 1 کیلویی
قیمت 1 بسته باریک : 155.000 ریال
قیمت 1 بسته بزرگ : 155.000 ریال

دستگاه تفنگی تایوانی
تعداد در جعبه 12 عدد
قیمت سایز کوچک : 95000 ریال
قیمت سایز بزرگ : 155.000 ریال

دستگاه چسب کش
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

چسب قطره ای ژاپنی
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 3.000 ریال

چسب قطره ای رازی
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 7500 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 90000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814