تلفن :77998908 - 09125346814

منگنه انبری کانگرو Kangaro - HP435
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 220.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - B9
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - DS E335
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - DS 45
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 135.000 ریال

منگنه کانگرو فلزی Kangaro - 10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - HS EN10-EZ10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - 180 FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 158.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro-LE210F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 420.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro-LE45F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 380.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE10F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 95.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE35
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 155.000 ریال

منگنه بند انگشتی Kanex - M10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 10 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

پانچ کانگارو Kangaro - DP 480
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 12 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 70.000 ریال

پانچ کانگارو Kangaro - DP 520
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 25 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

پانچ کانگارو Kangaro - DP 700
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 36 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 250.000 ریال

پانچ کانگارو Kangaro - DP 800
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 83 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 750.000 ریال

پانچ کانگارو Kangaro - DP 850
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 45 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 280.000 ریال

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45 T
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

کاربن کانگرو Kangaro - A4
تعداد در پک 10 بسته
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

پانچ صحافی کانگرو Kangaro - HDP 2150
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 150 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.250.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-HD23L17
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 140 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.250.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23L24FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 210 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.450.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-HD23S13
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 100 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23S13QL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 100 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 650.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23S15FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 120 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23S24FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 210 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : ریال

سوزن منگنه کانگرو سایز Kangaro - 10
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 7500 ریال

سوزن منگنه کانگرو سایز 24/6 Kangaro
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 12.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814