تلفن :77998908 - 09125346814

لاک مهر و موم
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 37000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته) : 37000 ریال

دستگاه لاک آب کن
جهت آب کردن لاک مهر و موم
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

دستگاه قیمت زن ایتالیایی
قیمت 1 عدد : 570.000


دستگاه قیمت زن چینی
قیمت 1 عدد : 110.000


لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

رول دستگاه قیمت زن
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 6000 ریال
قیمت 1 بسته: 60000 ریال