تلفن :77998908 - 09125346814

پست ایت 100 برگی سایز : 75*75
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

پست ایت 100 برگی سایز : 10*75
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 38.000 ریال

پست ایت 100 برگی سایز : 12*75
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

پست ایت 100 برگی سایز : 5*75
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

پست ایت 400 برگی سایز :75*75
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 85.000 ریال

پست ایت 400 برگی سایز :5*5
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

پست ایت 100 برگی خط دار
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

پست ایت فلش - Note - Stick
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد: 45.000 ریال

پست ایت - Note - Stick
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000

برچسب دور آبی و سفید
تعداد در بسته 100 ورق
قیمت 1 بسته (100ورق) : 75.000 ریال

برچسب دور آبی و سفید
تعداد در بسته 100 ورق
قیمت 1 بسته (100 ورق) : 120.000 ریال

لیبل پشت چسب دار - براق و مات
تعداد در بسته 100 ورق
قیمت 1 بسته : 420.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

کاغذ یاداشت پر برگ 10*10
تعداد در بسته 500 ورق
قیمت 1 بسته : 45.000 ریال

کاغذ یاداشت کم برگ 10*10
تعداد در بسته 250 ورق
قیمت 1 بسته : 25.000 ریال