تلفن :77998908 - 09125346814

سطل اداری پلاستیکی کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 38000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 456.000 ریال

سطل اداری پلاستیکی بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 68000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 816.000 ریال

سطل اداری توری کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.320.000 ریال

سطل اداری توری بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 130.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.560.000 ریال

کازیه 2 طبقه پلاستیکی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 120.000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 1.200.000 ریال

کازیه 3 طبقه پلاستیکی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 155.000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 1.550.000 ریال

کازیه 2 طبقه فلزی
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 240.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 2.880.000 ریال

کازیه 3 طبقه فلزی
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 270.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 3.240.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرماید .
77998908
09125346814