تلفن :77998908 - 09125346814

سطل اداری پلاستیکی کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

سطل اداری پلاستیکی بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

سطل اداری توری کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

سطل اداری توری بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 160.000 ریال

کازیه 2 طبقه پلاستیکی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 160.000 ریال

کازیه 3 طبقه پلاستیکی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 210.000 ریال

کازیه 2 طبقه فلزی
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 320.000 ریال

کازیه 3 طبقه فلزی
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 380.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرماید .
77998908
09125346814