تلفن :77998908 - 09125346814

سوزن ته گرد
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 25.000 ریال

سوزن ته گرد رنگی
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته: 45.000 ریال

پونز ساده
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته: 20.000 ریال

پونز رنگی
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 20.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

سوزن نقشه
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 بسته : 45.000 ریال