تلفن :77998908 - 09125346814

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 5 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 750.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 6 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 800.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 6 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 950.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 7 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.100.000 ریال

ست رومیزی چوب و فلز
سرویس 8 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 850.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 8 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.050.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 9 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.150.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 11 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.450.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 13 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 2.100.000 ریال

جای قلمی چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 110.000

جای پاکت نامه چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 220.000 ریال

جای یاداشت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

جای کارت ویزیت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 70000 ریال

جای کارت ویزیت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 70000 ریال

پایه چسب چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

جای کلیپس چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد :70000 ریال

جای کلیپس چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 70000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814