تلفن :77998908 - 09125346814

کازیه دو طبقه 1000 آذران
تعداد در کارتن 8 عدد
قیمت 1 عدد : 195.000 ریال

کازیه سه طبقه 1000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 295.000 ریال

کازیه دو طبقه 3000 آذران
تعداد در کارتن 8 عدد
قیمت 1 عدد : ریال

کازیه سه طبقه 3000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : ریال

جا کتابی تکی آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

جا کتابی سه خانه آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 245.000 ریال

سطل اداری کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

سطل اداری بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 85.000 ریال

زیر پایی 1000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 295.000 ریال

زیر پایی 3000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 255.000 ریال

پایه چسب 1000 آذران
تعداد در کارتن 32 عدد
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

کره جغرافی آذران
تعداد در کارتن 30 عدد
قیمت 1 عدد : 95.000 ریال

پایه کیس آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 380.000 ریال

ست تک آذران
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 550.000 ریال

جا کاغذی آذران
تعداد در کارتن 48 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

فایل رومیزی پوشه آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : ریال

پایه تقویم پلاستیکی آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

ابرک سنا
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

میز مانیتور کشو دار
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 460.000 ریال

میز مانیتور بدون کشو
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 380.000 ریال

میز مانیتور کشو دار مینی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 380.000 ریال

پایه چسب رویال - Royal
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

پای چسب ونوس
تعداد در کارتن 45 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

پای چسب کوچک سنا
تعداد در کارتن 48 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

چسب کش کارتون
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 195.000 ریال

پایه تقویم کریستال
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

جا سنجاقی آلفین
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

جا سنجاقی دو قلو
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

جا سنجاقی پاندا
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

جا کاغذی و جا قلمی
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814