تلفن :77998908 - 09125346814

گواش 6 رنگ پارس
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 بسته : 90.000 ریال

گواش 12 پارس
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 بسته : 180.000 ریال

رنگ انگشتی 3 رنگ
تعداد در بسته 3 عدد
قیمت 1 بسته : 120.000 ریال

رنگ انگشتی 6 رنگ
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 بسته : 240.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814