تلفن :77998908 - 09125346814

جا سنجاقی آلفین
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

جا سنجاقی دوقلو دولفین
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال

جا سنجاقی پاندا
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

جای کاغذ یاداشت طلقی
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814