تلفن :77998908 - 09125346814

جا قلمی پلاستیکی
تعداد در جعبه 24 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

جا قلمی توری
تعداد در جعبه 12 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

جا قلمی چوب و فلز
تعداد در جعبه 6 عدد
قیمت 1 عدد : 145.000 ریال

پایه خودکار پلاستیکی
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346813

پایه خودکار زنجیری - بلوری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

پایه خودکار زنجیری - سنگی مرمری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت : 45.000 ریال

پایه خودکار زنجیری - فلزی
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال