تلفن :77998908 - 09125346814

جا قلمی پلاستیکی
تعداد در جعبه 24 عدد
قیمت 1 عدد : 28000 ریال
قیمت 1 بسته : 672.000 ریال

جا قلمی توری
تعداد در جعبه 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45000 ریال
قیمت : 540.000 ریال

جا قلمی چوب و فلز
تعداد در جعبه 6 عدد
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال
قیمت 1 جعبه (6 عدد) : 660.000 ریال

پایه خودکار پلاستیکی
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 20000 ریال
قیمت 1 بسته (24 عدد) : 480.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346813

پایه خودکار زنجیری - بلوری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 33000 ریال
قیمت 1 جعبه (2 عدد) : 66000 ریال

پایه خودکار زنجیری - سنگی مرمری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت : 33000 ریال
قیمت 1 جعبه : (2 عدد) : 66000 ریال

پایه خودکار زنجیری - فلزی
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 34000 ریال
قیمت 1 جعبه (4 عدد) : 136.000 ریال