تلفن :77998908 - 09125346814

پوشه دکمه دار معمولی A4
تعداد در بسته 20 عدد
قیمت 1 عدد : 7.500 ریال

پوشه دکمه دار معمولی A5
تعداد در بسته 40 عدد
قیمت 1 عدد : 7.000 ریال

پوشه دکمه دار معمولی A3
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

پوشه دکمه دار پاپکو Papco - A4
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 12.500 ریال

پوشه دکمه دار پیلاورن Pilavaran - A4
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 9500 ریال

پوشه دکمه دار پیلاوران Pilavaran - a5
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 7500 ریال

پوشه دکمه دار ملخی - Pilavaran
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 6000 ریال

کیف کش دار پیلاوران - Pilavaran
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 52.000 ریال

پوشه پلاستیکی پاپکو - Papco
تعداد در بسته 48 عدد
قیمت 1 عدد : 12500

پوشه پلاستیکی آیدین بدون فنر - Aidin
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 11.000 ریال

پوشه پلاستیکی آیدین با فنر - Aidin
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 12.000 ریال

پوشه مقوایی ابروباد 4 رنگ معمولی
تعداد در بسته 200 عدد
قیمت 1 عدد : 4800 ریال

پوشه مقوایی تک رنگ اعلاء
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 6500 ریال

پوشه فایل مقوایی گیره فلزی
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

پوشه دوار
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

پاکت نامه ملخی
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 800 ریال

پاکت زرد A5
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 1.500 ریال

پاکت زرد A4
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 2.000 ریال

پاکت زرد A3
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 3800 ریال

پاکت نخودی A5
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 1400 ریال

پاکت نخودی A4
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 1850 ریال

پاکت نخودی A3
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 3500 ریال

پاکت سفید A5
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 1500 ریال

پاکت سفید A4
تعداد در بسته 250 عدد
قیمت 1 عدد : 1850 ریال

پاکت سفید A3
تعداد در بسته 25 عدد
قیمت 1 عدد : 3800 ریال

پاکت پستی حبابدار A5
تعداد در بسته 50عدد
قیمت 1 عدد : 1.2000 ریال <

پاکت پستی حبابدار A4
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 بسته (50 عدد) : 15.000 ریاب

پاکت پستی حبابدار A3
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

پاکت پستی نایلون مشکی A5
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 12.000 ریال

پاکت پستی نایلون مشکی A4
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

پاکت پستی نایلون مشکی A3
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 بسته (50 عدد) : 17.000 ریال

پوشه پلاستیکی ال - L (دو طرف باز)
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 عدد : 4800 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814