تلفن :77998908 - 09125346814

پانچ کانگارو Kangaro - DP 480
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 12 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 80.000 ریال

پانچ کانگرو Kangaro - DP 520
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 25 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 185.000 ریال

پانچ کانگرو Kangaro - DP 700
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 36 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 310.000 ریال

پانچ کانگرو Kangaro - DP 800
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 63 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 900.000 ریال

پانچ کانگرو Kangaro - DP 850
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 45 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 350.000 ریال

پانچ صحافی کانگرو Kangaro - HDP 2150
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 150 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.650.000 ریال

پانچ کارل Carl - 100XL
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت پانچ : 20 برگ
قیمت 1 عدد : موجود نیست ریال

پانچ 2 خط کش کارل 88 - Carl
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت پانچ : 45 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : مجود نیست

پانچ صحافی اپن OPEN - PU3000
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت پانچ : 160 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 7.600.000 ریال

پانچ 4 سوراخ کانکس 2040 - Kanex
ساخت کشور هند
ظرفیت پانچ : 25 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 680.000 ریال

پانچ تک سوراخ KW-triO - 97A0
ساخت کشور تایوان
ظرفیت پانچ : 8 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

پانچ صحافی 9330 - KW-triO
ساخت کشور تایوان
ظرفیت پانچ : 190 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 4.800.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

پانچ صحافی OPEN - PU4000
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت پانچ : 200 برگ کاغذ
قیمت : 12.500.000 ریال