تلفن :77998908 - 09125346814

قیچی اداری متوسط رلکس - Relax
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

قیچی اداری بزرگ رلکس - Relax
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

کاتر فلزی کوچک
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد: 45.000 ریال

کاتر فلزی بزرگ
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

کاتر کوچک واشین - Whashin
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

کاتر بزرگ واشین - Whashin
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 60.000 ریال

کاتر معمولی بزرگ
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

کاتر بزرگ با 3 تیغ زاپاس
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 85.000 ریال

تیغ کاتر کوچک
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 25.000 ریال

تیغ کاتر بزرگ
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 35.000 ریال

کاتر KW - A4
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد: 1.450.000 ریال

کاتر KW - A3
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 1.750.000 ریال

کاتر اپن Open - A4
ساخت کشور ژاپن
قیمت 1 عدد : 3.500.000 ریال

کاتر ELM - A4
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 650.000 ریال

کاتر ELM - A3
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 950.000 ریال

کاتر معمولی A4
ساخت کشور چین
قیمت 1 عدد : 550.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814