تلفن :77998908 - 09125346814

قیچی اداری متوسط رلکس - Relax
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 300.000 ریال

قیچی اداری بزرگ رلکس - Relax
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 420.000 ریال

کاتر فلزی کوچک
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد: 28000 ریال
قیمت 1 بسته (25 عدد) : 672.000 ریال

کاتر فلزی بزرگ
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 38000 ریال
قیمت 1 بسته (24 عدد) : 912.000 ریال

کاتر کوچک واشین - Whashin
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 11000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 110.000 ریال

کاتر بزرگ واشین - Whashin
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 42000 ریال
قیمت 1 بسته : 420.000 ریال

کاتر معمولی بزرگ
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 28000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 336.000 ریال

کاتر بزرگ با 3 تیغ زاپاس
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 50000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 600.000 ریال

تیغ کاتر کوچک
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 11000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 110.000 ریال

تیغ کاتر بزرگ
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 19000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 190.000 ریال

کاتر KW - A4
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد: 850.000 ریال

کاتر KW - A3
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 1.080.000 ریال

کاتر اپن Open - A4
ساخت کشور ژاپن
قیمت 1 عدد : 2.300.000 ریال

کاتر ELM - A4
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

کاتر ELM - A3
ساخت کشور تایوان
قیمت 1 عدد : 650.000 ریال

کاتر معمولی A4
ساخت کشور چین
قیمت 1 عدد : 420.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814