تلفن :77998908 - 09125346814

زیر تقویم فلزی متحرک شهاب تحریر
تعداد در باکس 6 عدد
قیمت 1 عدد : 28500 ریال
قیمت 1 باکس (6 عدد) : 171.000 ریال

زیر تقویم کریستال شهاب تحریر
تعداد در باکس 2 عدد
قیمت 1 عدد : 27500 ریال
قیمت 1 باکس (2 عدد) : 55000 ریال

زیر تقویم کریستال 2020 شهال تحریر
تعداد در باکس 2 عدد
قیمت 1 عدد : 45000 ریال
قیمت 1 باکس (2 عدد) : 90000 ریال

زیر تقویم چرمی شهاب تحریر
تعداد در باکس 2 عدد
قیمت 1 عدد : 40000 ریال
قیمت 1 باکس (2 عدد) : 80000 ریال

زیر دستی چرمی بزرگ شهاب تحریر
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 90000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 900.000 ریال

زیر پایی متحرک شهاب تحریر
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 135.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 810.000 ریال

جا قلمی زنجیردار فلزی
تعداد در جعبه 4 عدد
قیمت 1 عدد : 34000 ریال
قیمت 1 جعبه (4 عدد) : 136.000 ریال

جا قلمی زنجیر دار بلوری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 33000 ریال
قیمت 1 جعبه (2 عدد) : 66000 ریال

جا قلمی زنجیر دار مرمری
تعداد در جعبه 2 عدد
قیمت 1 عدد : 33000 ریال
قیمت 1 جعبه (2 عدد) : 66000 ریال

لاک آب کن برقی شهاب
جهت آب کردن لاک مهر و موم
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

ست کریستال شهاب تحریر - PK-N5000
ست پایه چسب - زیر تقویم
قیمت 1 عدد : 125000 ریال

ست کریستال شهاب تحریر - PK-N4000
ست پایه چسب - جا یاداشتی
قیمت 1 عدد : 75000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر - PK-N3000
پایه چسب کریستال
قیمت 1 عدد : 50000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر - ST-N2000
ست پایه چسب - جا یاداشتی
قیمت 1 عدد : 33000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر - ST-N36
پایه چسب کریستال
قیمت 1 عدد : 25000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر N-2500
ست پایه چسب - زیر تقویم
قیمت 1 عدد : 55000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر - ST-N3020
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 43000 ریال
قیمت 1 کارتن (36 عدد): 1.548.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814