تلفن :77998908 - 09125346814

استامپ کوچک پلیکان - Pelikan
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 19000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 228.000 ریال

استامپ بزرگ پلیکان - Pelikan
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35000 ریال
قیمت : 420.000 ریال

جوهر استامپ پلیکان - Pelikan
تعداد در جعبه 12 بسته
قیمت 1 بسته : 17000 ریال
قیمت 1 جعبه : 204.000 ریال

جوهر استامپ تردات - Trodat
تعداد در جعبه 10 بسته
قیمت 1 عدد : 68000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 680.000 ریال

استامپ کوچک کوروش
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 16500 ریال
قیمت 1 بسته ( 6عدد) : 99000 ریال

استامپ متوسط کوروش
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 19500 ریال
قیمت 1 بسته : 117.000 ریال

استامپ بزرگ کوروش
تعداد در بسته 6 عدد
قیمت 1 عدد : 26000 ریال
قیمت 1 بسته : 156.000 ریال

جوهر استامپ کوروش
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15000 ریال
قیمت : 180.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

استامپ پاک شونده (نانو)
پاک شدن مرکب از روی انگشت به راحتی
قیمت 1 عدد : 180.000 ریال