تلفن :77998908 - 09125346814

پایه چسب 1000
تعداد در کارتن 32 عدد
قیمت 1 عدد : 39000 ریال
قیمت 1 کارتن (32 عدد) :1.248.000 ریال

پایه چسب KW
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 36000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 864.000 ریال

پایه چسب رویال - Royal
تعداد در کارتن 36 بسته
قیمت 1 عدد : 49000 ریال
قیمت 1 کارتن (36 عدد): 1.764.000 ریال

پایه چسب کوچک آذران
تعداد در کارتن 48 بسته
قیمت 1 عدد : 26000 ریال
قیمت 1 کارتن (48 عدد): 1.248.000 ریال

پایه چسب شهاب
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 43000 ریال
قیمت 1 کارتن (36 عدد): 1.548.000 ریال

پایه چسب شهاب تحریر - ST-N36
پایه چسب کریستال
قیمت 1 عدد : 25000 ریال

زیر تقویم کریستال
تعداد در باکس 2 عدد
قیمت 1 عدد : 27500 ریال
قیمت 1 باکس (2 عدد) : 55000 ریال

زیر تقویم فلزی متحرک
تعداد در باکس 6 عدد
قیمت 1 عدد : 28500 ریال
قیمت 1 باکس (6 عدد) : 171.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

زیر تقویم چرمی
تعداد در کارتن 48 عدد
قیمت 1 عدد : 40000 ریال
قیمت 1 کارتن (48 عدد): 1.920.000 ریال