تلفن :77998908 - 09125346814

مگنت وایت برد
سایز کوچک : 70000 ریال
سایز متوسط : 85000 ریال
سایز بزرگ : 85000 ریال

تخته پاکن معمولی
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 50.000 ریال

تخته پاکن جا ماژیک دار
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

ماژیک وایت برد
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 60.000 ریال

اسپری وایت برد بزرگ
اسپری پاک کننده تخته وایت برد
با حجم 250 میلی لیتر
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

اسپری وایت برد کوچک
اسپری پاک کننده تخته وایت برد
با حجم 70 میلی لیتر
قیمت 1 عدد : 400.000 ریال

پایه وایت برد تک ستون چرخدار
قابل استفاده برای سایزهای
50x70 - 50x80 - 60x80
70x100 - 60x90 - 100x80
قیمت 1 عدد : 3.800.000 ریال

پایه وایت برد دو ستون چرخدار
قابل استفاده برای سایزهای
90x120 - 90x150 - 90x170
100x180 - 100x200
قیمت 1 عدد : 3.600.000 ریال

لیست قیمت تخته وایت برد مغناطیسی
سایزها
قیمت ها
20x30
250.000 ریال
30x50
400.000 ریال
40x60
600.000 ریال
50x70
920.000 ریال
60x90
1.850.000 ریال
80x100
2.850.000 ریال
90x120
3.500.000 ریال
90x150
4.500.000 ریال
90x170
4.600.000 ریال
100x180
5.200.000 ریال
100x200
5.200.000 ریال
120x220
8.800.000 ریال
120x250
8.800.000 ریال

لیست قیمت تخته وایت برد معمولی
سایزها
قیمت ها
20x30
145.000 ریال
30x50
270.000 ریال
40x60
400.000 ریال
50x70
600.000 ریال
60x90
1.050.000 ریال
80x100
1.500.000 ریال
90x120
2.050.000 ریال
90x150
2.700.000 ریال
90x170
3.250.000 ریال
100x180
3.650.000 ریال
100x200
3.900.000 ریال
120x220
5.100.000 ریال
120x240
5.400.000 ریال

لیست قیمت تابلو اعلانات
سایزها
قیمت ها
30x40
330.000 ریال
30x50
370.000 ریال
40x60
600.000 ریال
50x70
750.000 ریال
60x90
1.100.000 ریال
80x100
1.500.000 ریال
90x120
2.200.000 ریال
90x150
2.600.000 ریال
90x170
3.300.000 ریال
100x180
3.500.000 ریال
100x200
3.600.000 ریال
120x220
4.500.000 ریال
120x240
4.700.000 ریال


لیست قیمت تخته وایت برد شیشه ای
سایزها
قیمت ها
60x90
4.200.000 ریال
80x100
4.700.000 ریال
90x120
5.200.000 ریال
90x150
5.700.000 ریال
90x170
5.700.000 ریال
100x180
7.200.000 ریال
100x200
7.200.000 ریال


لیست قیمت تابلو اعلانات قابدار (بدون شیشه)
سایزها
قیمت ها
50x70
2.000.000 ریال
60x90
2.300.000 ریال
80x100
2.800.000 ریال
90x120
3.100.000 ریال
90x150
3.800.000 ریال
90x170
4.250.000 ریال
100x200
3.800.000 ریال